Hivulliqpaanganut Utirvinga » Aqilruuq

Aqilruuq

Aqilruuq aqituq, kauturuminaqtuq, haaklilaaqtuq, uqumaituq, pihimayuq kikariqniginit naniyauvlutiklu uyaraktaanit piqaqtunik zinc-mik, qivliqtunit, kanuyanilu. Hunaqaqnigit aqilruut atuqniriluaqtait ublumi tuutqumaviulutik alruyaqtuutikhanut atuqniginulu pijutauyunik.

Atuqtauluaqnigit aqilruut aqilruuqaqnigini batuliit akhaluutit igniqutaini (80%-mik tamaini atuqnigini), kihiani atuqtauvaktuqlu aalatqiini pijutauyuni, ila aulainaqtuni batuliini (atuqtauvaktut himautikhanik alruyaqtuutinut), kalaqaqniginik qaqyunilu.