Hivulliqpaanganut Utirvinga » Humi havaktuq

Humi havaktuq

Piliuriami uyarakhiurvinga pivaktuq ukiunik, amihuniklu ukiunik, havaamik amihuniklu milliat taalanik maniliurninnganik. Tamna Ukiuqtaqtumi, piqaqtuq 3.4 milliat kilamiitamik akhuraaluklu ihumagiyauyuq paqigiami havigalikmik unalu uyaqqanik pitaqarniraqtauhimayuq. Tadja, uyarakhiurvingit atuqtuq mikkarmik ilagiyanganik Nunatsiamit Nunavunmilu, Nunatsiami 0.005% Nunavunmilu 0.006%.

Ukunannga una mikkaq naunaitkutinga, uyarakhiurvingit piliuqtuq havaakhamik, havaamut ikayuutikhat, tuniyut nunallaanut nakurudjutinganik, piliuqtuq taaksiutinik unalu akikhangit inungnut unalu Nunaqaqqaarhimayut kavamangit. Piqaqtuq 6nik aulapkaiyut uyarakhiurvingit Ukiuqtaqtumi, pingahullu Nunatsiami, pingahuttauq Nunavunmi.

Nunatsiap pingahuuyut diamond-nik uyarakhiurvingit ittut talvani ilihimayauyuq Slave Avatilirininnganut Nunanganik, tununngavyaani kivataa Yalunaimi, Nunatsiap kavamaliqininnga.

Nunavut piqaqtuq malruuknik gold-mik uyarakhiurvingit atauhiqmiklu havirayaqmik uyarakhiurvinga. Tamarmik Nunavuutim pingahuuyut avikturhimaninngit, Kitikmeot, Kivalliq, Qikiqtaanilu, piqaqtut uyarakhiurvinga tuniyuq nunamiknut maniliurninnganullu.

Iluingaumayumik qanuriniganik malruuk ukiuqtaqtumi uyaraktaqviuyuk, havaaguvaliayuk, nalvaqhiuqviuyuklu igluqpaqaqviit naqilugu uvani.