Hivulliqpaanganut Utirvinga » Uyaraktaqviuyut

Uyaraktaqviuyut

Ukiuqtaqtumi ataqtuyumi nuna agilrariyauyuq siksini uyarakhiuqvikni. Ukua ilaqaqtut pigahunik piniqutikhanik uyaraktaqviit Nunatiami malruuklu kuulmik atauhiqlu havikhamik Nunavumi.