Hivulliqpaanganut Utirvinga » Ikayuuhiakhat » Manikhaqhiurutit

Manikhaqhiurutit

Bouwa Whee-kut, Yalunaimit Itqilrit timigiyaanik, pipkaivaktuq uyaraktaqvikmi ikayuutinik niqiliqivlutik hiniqtaqvikniklu munarijutinik ihuaqutiliqiyinut timiuyunik. Piksa: Diavik Diamond-kut Uyaraktaqviinit

Uyaraktaqviit havitivaktut nutaanik manikhaqhiurutikhanik ikayuqlugilu taja timiuyut agiklivaaliriagani ayuruiriaganilu hivunikhami agiklivalianikhaini. 1996-mit, uyarakhiuqtit akiliq-hihimayut 16.6-biliatalamik Ukiuqtaqtumi. Ukunani, 2-biliatala Nunaqaqaqtunit manikhaqhiurutauyut. Malruuk pigahuutpata 1-talauyuq Ukiuqtaqtumi uyarakhiuqtit akiligainik ublutuaraagat aulanigini hanajuhiinilu nunagiyauyunit pivagait.

2017-mi, Ukiuqtaqtuup siksit uyaraktaqviit (pigahut Nunatiami pagahulu Nunavumi) akiliqhihimayut tamaini avatqumayumik 1-biliatalamik nunagiyauyuni manikhaqhiuqtinit.