Hivulliqpaanganut Utirvinga » Zinc-guyuq

Zinc-guyuq

Atuqtauluaqniga zinc-guyup qatinariipkutauvluni, havikhat hitiyunilu qatinagitaagani. Kihiani, zinc-guyuq ilaliutilaaqtutlu ahiinik havivaluknik hanajutini ila ukujat tiguqpikhainik, ilaliutinigit kanuyat aupayagatumik havigurutauyut kanuyaqlu havigaliilu aupayagajitunik havigurutauyut.

Aupayagajitut ihuaqutit atuqtauvaktut Kanatamiutat igluini humiliqaa nunaqyuami immaqtuutinut tuqhuanik uunaqutinilu.

Zinc-lu ilaliutilaaqtut naunailirutikhanut amigaiqpaaliriagani nauyut hanayaulutiklu zinc-mik avukhamik iluaniitut uvinikmi nirumikhijutikhanik atuqtauvlutiklu hanayaunigini akhaluat.